Τα ονόματα (ουσιαστικά & επίθετα)


Δες πώς κλίνονται τα ουσιαστικά Κλίση, παραθετικά και λειτουργία των επιθέτων
Ουσιαστικά  λέμε τις   λέξεις που φανερώνουν

                                                     πρόσωπα   :    Κώστας ,Αντιγόνη
                                                 ζώα           :   σκύλος, γάτα
                                            πράγματα   :    βουνό , βιβλίο    
                                                   
                             
              ενέργεια         :  γράψιμο, τρέξιμο
                                             κατάσταση    :   πείνα, λύπη
                                 ιδιότητα        :  καλοσύνη, σοβαρότητα


Ισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Πχ ά-νε-μος, ά-νε-μοι , α-νέ-μων
Ανισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό αριθμό έχουν περισσότερες συλλαβές
Πχ κα-φές  , κα-φέ-δες  - παπ-πούς, παπ-πού-δες


ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ισοσύλλαβα

ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε –ας
  ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε -ης


ΑΡΣΕΝΙΚΑ σε –ος

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα προπαροξύτονα αρσενικά σε –ος κατεβάζουν τον τόνο στη γενική και αιτιατική πληθυντικού.

 Δεν κατεβάζουν τον τόνο τα σύνθετα και πολυσύλλαβα ουσιαστικά.

Ανισοσύλλαβα αρσενικά

Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός Αριθμός
Ονομαστική
ο ψαράς
 οι ψαράδες
ο βαρκάρης
 οι βαρκάρηδες
Γενική
 του ψαρά
 των ψαράδων
 του βαρκάρη
 των βαρκάρηδων
Αιτιατική
 τον ψαρά
 τους ψαράδες
 το βαρκάρη
 τους βαρκάρηδες
Κλητική.
 ψαρά
 ψαράδες
 βαρκάρη
 βαρκάρηδεςΘΗΛΥΚΑ σε


ΘΗΛΥΚΑ σε  - ηΘΗΛΥΚΑ σε  (αρχαιόκλιτα)                                     


Oυδέτερα σε  -ο

Ουδέτερα σε
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ι γράφονται με γιώτα.
Εξαιρούνται: το βράδυ,το δάκρυ,το δόρυ,το δίχτυ,
                     το στάχυ,το οξύ.
                                               
Ουδέτερα σε -ος