Ρήμα - ουσιαστικό - επίθετο (παρουσιάσεις)

Το ρήμα
(συζυγίες,  φωνές,   χρόνοι,    εγκλίσεις,   διαθέσεις,
κλίση ρημάτων α΄& β΄συζυγίας,  
ορθογραφία ρημάτων, 
Υ, Α, Κ, είδη και σύνταξη προτάσεων)Ουσιαστικά
Επίθετα..
..κλίση ( -ος, -η ,ο ...-υς, ια/-εία, -υ...-ης,-ης ες)
ορθογραφία επιθέτων 
παραθετικά ομαλά και ανώμαλα, 
η λειτουργία του επιθέτου