Τα ρήματα (Φωνές, χρόνοι, εγκλίσεις, Υ,Α,Κ, κλίση ρημάτων α'&β' συζυγίας, ορθογραφία ρημάτων)
Το Κατηγορούμενο Κλίση ρημάτων 

Κλίση ρημάτων α’ συζυγίας
( -ω, -ομαι)

Ενεργητική φωνή  

Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Μετοχή


Ενεστώτας
γράφω
γράφεις
γράφει
γράφουμε
γράφετε
γράφουν
να γράφω
να γράφεις
 να γράφει
να γράφουμε
να γράφετε
να γράφουν
-
γράφε
-
-
γράφετε
-

γράφοντας

Παρατατικός
έγραφα
έγραφες
έγραφε
γράφαμε
γράφατε
έγραφανΑόριστος
έγραψα
έγραψες
έγραψε
γράψαμε
γράψατε
έγραψαν
να γράψω
να γράψεις
να γράψει
να γράψουμε
να γράψετε
να γράψουν
-
γράψε
-
-
γράψτε
-

Στιγμιαίος
Μέλλοντας
Θα γράψω
Θα γράψεις
Θα γράψει
Θαγράψουμε
Θα γράψετε
Θα γράψουν
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
Θα γράφω
Θα γράφεις
Θα γράφει
Θα γράφουμε
Θα γράφετε
Θα γράφουνΠαρακείμενος
έχω γράψει
να έχω γράψει


Υπερσυντέλικος
είχα γράψειΣυντελεσμένος Μέλλοντας
θα έχω γράψει  

Παθητική φωνή  

Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Μετοχή


Ενεστώτας
γράφομαι
γράφεσαι
γράφεται
γραφόμαστε
γράφεστε
γράφονται
να γράφομαι
να γράφεσαι
 να γράφεται
να γραφόμαστε
να γράφεστε
να γράφονται
-
(γράφου)
-
-
(γράφεστε)
-Παρατατικός
γραφόμουν
γραφόσουν
γραφόταν
γραφόμαστε
γραφόσαστε
γράφοντανΑόριστος
γράφτηκα
γράφτηκες
γράφτηκε
γραφτήκαμε
γραφτήκατε
γράφτηκαν
να γραφτώ
να γραφτείς
να γραφτεί
να γραφτούμε
να γραφτείτε
να γραφτούν
-
γράψου
-
-
γραφτείτε
-

Στιγμιαίος
Μέλλοντας
θα γραφτώ
θα γραφτείς
θα γραφτεί
θα γραφτούμε
θα γραφτείτε
θα γραφτούνΕξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα γράφομαι
θα γράφεσαι
θα γράφεται
θα γραφόμαστε
θα γράφεστε
θα γράφονταιΠαρακείμενος
έχω γραφτεί


γραμμένος
γραμμένη
γραμμένο
Υπερσυντέλικος
είχα γραφτείΣυντελεσμένος Μέλλοντας
θα έχω γραφτεί
 
 Κλίση ρημάτων β΄συζυγίας
( -ώ, -ιέμαι )


Ενεργητική φωνή  

Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Μετοχή


Ενεστώτας
αγαπώ
αγαπάς
αγαπά(ει)
αγαπάμε
αγαπάτε
αγαπούν

να αγαπώ
να αγαπάς
να αγαπάει
να αγαπάμε
να αγαπάτε
να αγαπούν

-
αγάπα
-
-
αγαπάτε
-

αγαπώντας

Παρατατικός
αγαπούσα         ή   αγάπαγα
αγαπούσες             αγάπαγες
αγαπούσε               αγάπαγε
αγαπούσαμε           αγαπάγαμε
αγαπούσατε            αγαπάγατε
αγαπούσαν             αγάπαγαν


Αόριστος
αγάπησα
αγάπησες
αγάπησε
αγαπήσαμε
αγαπήσατε
αγάπησαν
να αγαπήσω
να αγαπήσεις
να αγαπήσει
να αγαπήσουμε
να αγαπήσετε
να αγαπήσουν
-
αγάπησε
-
-
αγαπήστε
-

Στιγμιαίος
Μέλλοντας
θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει
θα αγαπήσουμε
θα αγαπήσετε
θα αγαπήσουνΕξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα αγαπώ
θα αγαπάς
θα αγαπά(ει)
θα αγαπάμε
θα αγαπάτε
θα αγαπούν
Παρακείμενος
έχω αγαπήσειΥπερσυντέλικος
είχα αγαπήσειΣυντελεσμένος Μέλλοντας
θα έχω αγαπήσει
Παθητική φωνή  

Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Μετοχή


Ενεστώτας
αγαπιέμαι
αγαπιέσαι
αγαπιέται
αγαπιόμαστε
αγαπιέστε
αγαπιούνται

να  αγαπιέμαι
να αγαπιέσαι
να αγαπιέται
να αγαπιόμαστε
να αγαπιέστε
να αγαπιούνται

Παρατατικός
αγαπιόμουν
αγαπιόσουν
αγαπιόταν
αγαπιόμαστε
αγαπιόσαστε
αγαπιούντανΑόριστος
αγαπήθηκα
αγαπήθηκες
αγαπήθηκε
αγαπηθήκαμε
αγαπηθήκατε
αγαπήθηκαν
να αγαπηθώ
να αγαπηθείς
να αγαπηθεί
να αγαπηθούμε
να αγαπηθείτε
να αγαπηθούν
-
αγαπήσου
-
-
αγαπηθείτε
-

Στιγμιαίος
Μέλλοντας
θα αγαπηθώ
θα αγαπηθείς
θα αγαπηθεί
θα αγαπηθούμε
θα αγαπηθείτε
θα αγαπηθούνΕξακολουθ-ητικός
Μέλλοντας
θα  αγαπιέμαι
θα αγαπιέσαι
θα αγαπιέται
θα αγαπιόμαστε
θα αγαπιέστε
θα αγαπιούνται
Παρακείμενος
έχω αγαπηθεί


αγαπημένος
αγαπημένη
αγαπημένο
Υπερσυντέλικος
είχα  αγαπηθείΣυντελεσμένος Μέλλοντας
θα έχω  αγαπηθεί


 κλίση ρημάτων –ώ, -ούμαιΕνεργητική φωνή  
Παθητική φωνή


Ενεστώτας
προπονώ
προπονείς
προπονεί
προπονούμε
προπονείτε
προπονούν
προπονιέμαι                       προπονούμαι
προπονιέσαι                       προπονείσαι
προπονιέται                  ή    προπονείται
προπονιόμαστε                    προπονούμαστε
προπονιέστε                        προπονείστε
προπονιούνται                     προπονούνται

Παρατατικός
προπονούσα
προπονούσες
προπονούσε
προπονούσαμε
προπονούσατε
προπονούσαν

προπονιόμουν             προπονούμουν    
προπονιόσουν             προπονούσουν
προπονιόταν          ή    προπονούνταν
προπονιόμαστε             προπονούμαστε
προπονιόσαστε             προπονούσαστε
προπονιόνταν               προπονούνταν
Αόριστος
προπόνησα
προπονήθηκα
Στιγμιαίος Μέλλοντας
Θα προπονήσω
θα προπονηθώ
Εξακολουθ.Μέλλοντας
Θα προπονώ
θα προπονούμαι ή θα προπονιέμαι
Παρακείμενος
έχω προπονήσει
έχω προπονηθεί
Υπερσυντέλικος
Είχα προπονήσει
είχα προπονηθεί
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Θα έχω προπονήσει
Θα έχω προπονηθεί
 
Ανώμαλα ρήματα που πρέπει να προσέχω την ορθογραφία τους
Ενεστώτας
Αόριστος
Ενεστώτας
Αόριστος
ανεβαίνω
κατεβαίνω
μπαίνω
βγαίνω
πηγαίνω
έρχομαι
μένω
φεύγω
πλένω
βρίσκω
βλέπω

ανέβηκα
κατέβηκα
μπήκα
βγήκα
πήγα
ήρθα
έμεινα
έφυγα
έπλυνα
βρήκα
είδα

λέω
πίνω
παίρνω
τρώω
δακρύζω
αθροίζω
δανείζω
στέλνω
μεθώ
ντύνω

είπα
ήπια
πήρα
έφαγα
δάκρυσα
άθροισα
δάνεισα
έστειλα
μέθυσα
έντυσαΟρθογραφία ρημάτων


 Ρήματα που παράγονται από ονόματα