Τα άρθρα (Οριστικό και Αόριστο )


Οριστικά άρθρα
(ο, η, το)

Τα οριστικά άρθρα φανερώνουν κάτι γνωστό και συγκεκριμένο και μας δείχνουν το γένος του ονόματος : αρσενικό (ο), θηλυκό (η), ουδέτερο ( το )


ΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ
Πτώσεις
Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομαστική
ο
η
το
Γενική
του
της
του
Αιτιατική
το (ν)
τη(ν)
το
Κλητική
-
-
-
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστική
οι
οι
τα
Γενική
των
των
των
Αιτιατική
τους
τις
τα
Κλητική
-
-
-


Αόριστα άρθρα
(ένας, μία, ένα)

Τα αόριστα άρθρα φανερώνουν κάτι ( πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ) που είναι άγνωστο και δεν ορίζεται,   δηλαδή δε μας λένε  ποιο ακριβώς  πρόσωπο, ζώο ή πράγμα εννοούν
ένας κήπος , μία μπάλα , ένα ποδήλατο
                                         

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Πτώσεις
Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομαστική
ένας
μια
ένα
Γενική
ενός
μιας
ενός
Αιτιατική
ένα(ν)
μια
ένα
Κλητική
-
-