παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα

1.
Στόχοι:
Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις, δεξιότητες.
Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Κοινωνικοποίηση μαθητών μέσα από το παιχνίδι.
Άρση απορριπτικών τάσεων και άμβλυνση αντιθέσεων.
Να γνωρίσουν παιχνίδια από την αρχαιότητα και να χαρούν παίζοντας
Να κατασκευάσουν  και να ζωγραφίσουν
Να διαβάσουν βιβλία  σχετικά με παιχνίδια 

  Άλλες Δραστηριότητες