Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Το νερό

Το νερό

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής

Οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Ο γενικός σκοπός της διδακτικής πρακτικής και οι επιμέρους στόχοι εξαρτώνται από τη θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός και την προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτοί είναι που καθορίζουν τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν και το περιεχόμενό τους.

Γενικός Σκοπός

Οι μαθητές της τάξης να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν μέσα από τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση ένα πολύτιμο στοιχείο, το νερό.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία.
Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
1) Οι  μαθητές να  γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού - Να γνωρίσουν πού υπάρχει νερό στη γη καιτις διαφορετικές μορφές στις οποίες το συναντάμε. 
2) Οι μαθητές να διετρύνουν το λεξιλόγιό τους και να παράγουν δικά τους κείμενα σε πεζό και ποιημα 
3) Οι μαθητές να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους φτιάχνοντας εννοιολογικούς χάρτες
4) Οι μαθητές να συνδέσουν το θέμα του σύγχρονου τρόπου ζωής με την έλλειψη του νερού
5)Να ερευνήσουν και να καταγράψουν στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές συμμαθητών άλλων τάξεων σχετικές με τη χρήση του νερού.
6) Να κατανοήσουν την ανάγκη προστασίας των ποταμών και λιμνών από τη μόλυνση - τη σπουδαιότητά τους στη ζωή μας ΚΑΘΩΣ και τους τρόπους που μπορούμε να μη σπαταλάμε το νερό.
7) Να επικοινωνήσουυν με άλλα σχολεία και ενημερώσουν με μηνύματα, δρλασεις και αφίσσες και τους άλλους μαθητές.
8) Να διαβάσουν παραμύθια και μυθιστορήματα σχετικά με το νερό .


Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούν τις ακόλουθες οριζόντιες ικανότητες:

Κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, επικοινωνία, κοινωνικές ικανότητες που συνδέονται με την έννοια του πολίτη, πολιτιστική συνείδηση και έκφραση.
Οι  μαθητές μαθαίνουν πώς να αποκτούν τη γνώση, πώς να ενεργούν, πώς να συμβιώνουν με τους άλλους  και πώς να υπάρχουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1.       Εργασία σε ομάδες
2.       Συζήτηση στην ολομέλεια
3.      Ερωτήσεις-Απαντήσεις
4.      Θεατρικό δρώμενο
5.       Αξιοποίηση  της τέχνης
6.       Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ή μετά την πραγματοποίησή της, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει την αξιολόγησή της, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί:
          κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους,
          στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, επεκτάσεις κτλ.


Περίληψη

Θα προσεγγίσουμε το θέμα  μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος) αλλά και από  άλλα βιβλία, υλικό από το διαδίκτυο,   ταινίες, θα γνωρίσουμε περιβαλλοντικές ομάδες άλλων περιοχών, θα κατασκευάσουμε τα δικά μας ταινιάκια, θα κατασκευάσουμε παραμύθι με ζωγραφιές, τον ήχο της βροχής,  θα δραματοποιήσουμε,  θα φτιάξουμε κουκλοθέατρο, θα μάθουμε τραγούδια με θέμα τη βροχή , θ α φτιάξουμε μηνύματα με θέμα τη σωστή χρήση του νερού (Πληροφορική) θα γνωρίσουμε αθλήματα που έχουν σχέση με το νερό, θα φτιάξουμε φύλλα εργασίας,

Θα χρησιμοποιηθεί ο Η/Υ της τάξης, ο βιντεοποροβολέας, εκτυπωτής, χάρτες. 

Δράσεις  - Φάσεις

 •     Ξεκινώντας από το αντίστοιχο μάθημα της Γλώσσας είδαμε βίντεο  με τον κύκλο του νερού . Στη συνέχεια φύλλο εργασίας όπου ζωγραφίσαμε και σημειώσαμε . Μετά σε μικρό κείμενο γράψαμε με δικά μας λόγια τον κύκλο του νερού. 
 •  Εννοιολογικοί χάρτες :νερό, ύδωρ, που βρίσκουμε νερό στη γη


 • Ζωγραφίσαμε σταγόνες και τις μετατρέψαμε σε αγορίστικες και κοριτσίστικες φιγούρες. Φτιάξαμε τη "Σταγονοτάξη" .  •   Το ποτάμι κυλάει: γράψαμε κείμενο με τη διαδρομή ενός ποταμού (από πού περνάει τι βλέπει ένα ποτάμι… )θέμα «Εγώ το ποτάμι».
  • Διαβάσαμε το βιβλίο "Ο Ισίδωρος  και ο ναυαγός"   της Α. Μιχαλοπούλου και ζωγραφίσαμε 


   • Συγκεντρώσαμε έθιμα, παροιμίες, τραγούδια παραδοσιακά που έχουν σχέση με το νερό. Τα ξαναγράψαμε κάνοντας εργαστήρι γραφής. Στη Συνέχεια στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές το έγραψαν σε κείμενο. Ζωγράφισαν ζωγραφια που έχει σχέση με το θέμα τους και θα γίνει εφημεριδούλα. Μετά από πολλές προτάσεις, επιλέχθηκε ο τίτλος "τα νερόπαιδα" 
   •  Διαβάζουμε: - «Μια σταγονοπαρέα  στη λίμνη μας»
                            - «Παρέα με τον Σταγονούλη"
                            - "ο Νερούλης κι ο Νερουλένιος» 

   • Γράφουμε τα δικά μας ποίηματα ή /και παραμύθι
   •      Κατασκευάζουμε το δικό μας ερωτηματολόγιο και το μοιράζουμε σε 4 τμήματα του σχολείου, (Τάξεις Ε και ΣΤ), για να καταγράψουμε τις στάσεις , απόψεις  συμπεριφορές  σχετικές με το νερό και τη χρήση του. (Μαθηματικά)

   • το νερό στις θρησκείες  (Θρησκευτικά)
   •    Καταγράφουμε σε πίνακα και σε ραβδόγραμμα τα παραπάνω (Μαθηματικά)
   • Κατασκευή ραβδογράμματος και εννοιολογικού λεξικού χάρτη στον υπολογιστή (Πληροφορική)
    

   • Στο χάρτη της Ελλάδας ζωγραφίζουμε  τις λίμνες , τα ποτάμια, τις θάλασσες. (Μελέτη Περιβάλλοντος) Παρατηρούμε από πού πηγάζουν και πού εκβάλλουν οι 2 μεγαλύτεροι ποταμοί της χώρας μας, σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκονται. Το ίδιο και για τις λίμνες. (Μελέτη Περιβάλλοντος)
   • Ζωγραφίζουμε  τη δική μας αφίσα για τη σπατάλη νερού
   • Επίσκεψη στην ΕΥΔΑΠ για να γνωρίσουμε τη διαδικασία ύδρευσης και καθαρισμού του νερού της πόλης από κοντά.
   • Η λίμνη του Μαραθώνα Σύνδεση με το παρελθόν και το παρόν…
   •   Η χρήση των αγγείων στη φύλαξη και μεταφορά του νερού στην αρχαιότητα (Ιστορία )
   • Φ ύλλα δραστηριότητας βασισμένα σε εκπαιδευτικά πακέτα (ΚΠΕ Καστοριάς. ΕΥΔΑΠ, )
   • Κατασκευή του «ήχου ης βροχής» (Εικαστικά)
   • Τραγούδια με θέμα τη βροχή (Μουσική)

   Δεν υπάρχουν σχόλια:

   Δημοσίευση σχολίου